PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Revistas Internacionales | Revistas Nacionales | Libros o capítulos de libros | Tesis
Ponencias invitadas en congresos | Ponencias no invitadas en congresos | Patentes

 
   
 • "Characterization and mechanism of action of the biological control agent Pantoea agglomerans EPS125". Maria Carmen Moreno Gonzalez. Institut de Tecnologia Agroalimentària. Escola Politècnica Superior, Universitat de Girona. Directores: Emili Montesinos i Esther Badosa. 2006. Excelente Cum laude.

 • "Development of molecular monitoring methods and assessment of the environmental fate of the biological control agent of fire blight Pseudomonas fluorescens EPS62e". Marta Pujol Abajo. Institut de Tecnologia Agroalimentària. Escola Politècnica Superior, Universitat de Girona. Directores: Emili Montesinos i Eshter Badosa. 2006. Excelente Cum laude.

 • "Fire blight (Erwinia amylovora) of rosaceous plants. Pathogen virulence and selection and characterization of biological control agents". Jordi Cabrefiga Olamendi. Institut de Tecnologia Agroalimentària. Escola Politècnica Superior, Universitat de Girona. Directores: Emili Montesinos i Anna Bonaterra. 2004. Excelente Cum laude.

 • "Improvement of strategies for the management of fire blight (Erwinia amylovora). Evaluation and optimization of physical and chemical control methods, and use of decision support systems". Lídia Ruz Estévez. Institut de Tecnologia Agroalimentària. Escola Politècnica Superior, Universitat de Girona. Directores: Isidre Llorente i Concepció Moragrega. 2003. Excelente Cum laude.

 • "Anàlisi polifàsica de soques de Pseudomonas fluorescens potencials agents de biocontrol en malalties de fruiters" Esther Badosa Romañó. Institut de Tecnologia Agroalimentària. Escola Politècnica Superior, Universitat de Girona. Director: Emili Montesinos. 2001. Excel·lent Cum laude.

 • "Caracterització de metabolits produïts por soques de Pseudomonas fluorescens efectives en el control biològic de fongs fitopatògens". Jaume Alemany Agulló. Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agro-alimentaria, Escola Politècnica Superior, Universitat de Girona, Directors: Emili Montesinos i Jaume Camps. 2001. Excel·lent Cum laude.

 • "Bases experimentals per a la implementació d'un control racional de podridures fúngiques i fisiopaties en postrecol·lecció de pera en la zona frutícola de Girona" Jesús Francés Ortega. Departamento de Producción Agraria, Universitat Pública de Navarra. Tutor: Jesús Murillo. Director: Emili Montesinos. 2000. Excelente Cum laude.

 • "Bases per a la millora de la qualitat de poma Golden en poscollita en sistemes de Producció Integrada de fruita" Josep Lluís Juan Torres. Departament de Tecnologia dels Aliments, Universitat de Lleida. Tutora: Immaculada Viñas. Director: Emili Montesinos. 1999. Excel·lent.

 • "Desenvolupament d'un sistema de previsió de risc d'infecció per Stemphylium vesicarium. Avaluació, validació i implementació en parcel·les experimentals en camps comercials de perera". Isidre Llorente Cabratosa. Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agro-alimentària, Escola Politècnica Superior, Universitat de Girona. Girona, 1997. Apto Cum laude. Director: Emili Montesinos.

 • "Interacció Pseudomonas syringae pv. syringae-perera. Factors determinats i activitat de diferents fosfonats en el desenvolupament de la malaltia" Concepció Moragrega García. Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agro-alimentària, Escola Politècnica Superior, Universitat de Girona. Girona, 1997. Apto Cum laude. Director: Emili Montesinos.

 • "Aïllament i caracterització de fitobacteris epífits antagonistes i control biològic de Stemphylium vesicarium". Anna Bonaterra Carreras. Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agro-alimentària, Escola Politècnica Superior, Universitat de Girona. Girona, 1997. Apto Cum laude. Director: Emili Montesinos.